Tjenester

Vi har følgende tjenester:

  • Regnskapsføring
  • Lønn
  • Fakturering
  • Årsoppgjør
  • Rapportering
  • Rådgivning
  • Etablering av aksjeselskap