Trysil Økonomisenter

Statsautorisert regnskapsbyrå

Hjem forsidebilde

Trysil Økonomisenter AS er et statsautorisert regnskapsbyrå som ble etablert i 2008. Pr i dag har vi 8 kvalifiserte medarbeidere som har erfaring fra de fleste bransjer og de fleste organisasjonsformer.

Integrering av IT-systemer

Vi har moderne IT-systemer fra Visma som kan integreres med det meste av våre kunders datasystemer som for eksempel kassasystemer, bookingsystemer eller ordre/fakturasystemer. Dette bidrar til en mer effektiv hverdag for begge parter som igjen betyr lavere kostnader for våre kunder.
I tillegg har vi installert Visma dokumentsenter slik at vi tilbyr elektronisk bilagsbehandling.

Skreddersydd regnskapsrapport

Vårt rapporteringsverktøy skreddersyr regnskapsrapporter etter våre kunders ønsker og bidrar til at man kan fatte mer korrekte beslutninger om fremtiden, forbedre eventuelle konsekvensanalyser, og at den økonomiske situasjonen blir korrekt og forståelig. Hvis ønskelig vil vi etter hver rapporteringsperiode gjennomgå regnskapsmaterialet sammen med kunden, eller vi oversender rapportene sammen med kommentarer og eventuelle forklaringer på tallene.

Vi har nært samarbeid med både advokater, revisorer og annen ekspertise. Ved spesielle tilfeller hvor det trengs mer faglig tyngde eller man har problemstillinger som vi ikke kan håndtere, er vårt nettverk av fagpersonell bredt og skal kunne dekke de fleste behov.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale:

Daglig leder Lars Blixt (lars@trysilokonomisenter.no) dir tlf 915 91 014.